Leeni

76 tekstów – auto­rem jest Leeni.

Burta

Płynę wzburzo­ne fa­le niosą
Nadzieję wiatr zawiewa
Ze wscho­du
Trzy­mam bur­ty
Trzy­maj i ty

Płynę ho­ryzont nie goni
Tkwi a fa­le tną
Spychają i płaczą
Trzy­mam burty
Trzy­maj i ty

Wca­le niedaleko
Go­towa ruszyć
Niech trwają fale
Bur­ty nie puszczę
Czy puścisz ty? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lutego 2015, 16:40

***

Tchnij we mnie resztki Twoich
Marzeń tonących na dnie serca
Nadzieja świta

Pro­mienie miłości mkną jak wiatr
By dos­tać się do Two­jego okna
Pukają

Lód smut­ku i roz­paczy topnieje
W blas­ku no­wego jutra
Ociekając rozczarowaniem

Już zmierzch 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 stycznia 2014, 14:31

***

Ser­ce dźwi­ga ciężar mi­nionych nocy
Tonąc od smut­ku i roztargnienia
Tuż pod powierzchnią

Przecho­wuje złudną nadzieję
Na czarną godzinę
Czar­ne­go dnia

Wędru­je w dół nieuchronnie
Połykając więcej bólu
Krztusząc się lękiem

I umiera na dnie żalu
Ra­zem z os­tatnią kroplą
Nadziei 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 stycznia 2014, 20:22

* * *

Czy z każdym dniem
Umieram bardziej
Czy żyję mniej

Mówiąc praw­dzi­we kłamstwa
Za­mykam ot­wartą duszę
Ot­wieram zam­knięte rany

Płaczę bólem
Roz­ry­wającym serce
Nie do końca zaszyte

Niepew­nym krokiem
Spa­dam co­raz niżej
Do ni­cości rozterki 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 30 listopada 2013, 18:33

* * *

Skąd biorą się te bez­sze­les­tne słowa
Do­tykające z ta­kim zapałem
Ser­ce utu­lone codzien­nym bólem

Gdzie żyją te czy­ny
Wzbierające się co­raz wyżej
Po­nad po­wieki mo­jej rzeczywistości

Dokąd biegną te od­dechy krótkie
Tonące z każdą sekundą
I od­bi­jające się od głębi

Czym żywi się ten wzrok
Wołający o pomoc
Z krawędzi dru­giego świata

Jak do­tykiem roz­pro­wadzasz
Te wszys­tkie ra­ny w sercu
Od początku i na nowo

Z bez­radnością bez zmysłów pochłonięta
I wie­cznością zatrzymana 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 listopada 2013, 18:26

***

Wa­ga twych słów
Zbyt duża na moje
Ra­miona ok­ry­te
Pióra­mi anioła

Czy­ny zbyt brudne
Na me czyste
Jak dzi­siej­sza łza
Ser­ce utu­lone bólem

Spoj­rze­nie ostre
Niczym nóż
Ciągle tkwiący
W plecach

Po­całun­ki fałszywe
Na us­tach zakrwawionych
Kłam­stwa­mi i obłuda­mi

Tak trud­no jest pozostać
Ale jeszcze trudniej
...odejść 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 listopada 2013, 20:22

Minuty do północy

W cieniu dnia
W końcu
Spalę do ziemi
To wszys­tko co zrobiłam

Pod­dałam się
Drętwo i słabo
Sta­wiam je­den krok bliżej
Do niep­rze­bytych dróg

Gdzieś gdzie należę
Po­minę całą resztę
Bo w zam­ku ze szkła
Zgu­biłam się w echu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 sierpnia 2013, 23:17

Krawędź

I wszys­tko nag­le pękło
w se­kun­dzie oddechu
bez krzty uczuć

Za późno na twój dotyk
nie czas na ckli­wość
uma­zaną błahym spojrzeniem

Skąd wziął się ten
bez­duszny wzrok
obej­mujący mo­je serce

Czy to już krawędź
za którą stawiam
ko­lej­ne kroki... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 sierpnia 2013, 19:03

Zamknięta

Ser­cem bez­silnie próbuję
Unieść ciężar tych kłamstw
Wspierając się o wczorajszą
Nadzieję

Kro­kiem dotrzymuję
Tem­pa bi­cia ze­gara życia
Co każdą chwilę zwalniając
Przed niewiadomym

Po­wieki ciężkie
Od po­toku słów
Od­ry­wam bez natchnienia
Po­pijając ostatni
Łyk życia

Umieram z każdym oddechem
Znużona snem wiecznym
Zamknięta
Jak nies­kończo­ność
W wieczności 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 lipca 2013, 18:04

Muzyczny kwiat

Kwitnę melodią
Z każdą mi­nutą
Brzmię piękniej
Tańczę barwą
Ko­lorem śpiewam
Mu­zycznym piruetem
Jak wo­nią róży
Zachwycam
Sub­telnie przechodzę
W ref­ren skokiem
Z płat­ka na płatek
A potem
Ukłonem
Więdnę 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 lipca 2013, 16:31

Leeni

Leeni

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 lutego 2015, 14:00Leeni sko­men­to­wał tek­st Burta

7 lutego 2015, 21:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Burta

7 lutego 2015, 16:40Leeni do­dał no­wy tek­st Burta